Павлодар облысы

Тереңкөл ауданының әкімдігі

Қазақстан Республикасында өндірістік бақылау

Қазақстан Республикасында өндірістік бақылау

 

Өркениеттің артықшылықтары тегін емес. Өнеркәсіптік кәсіпорындар қоршаған ортаға сөзсіз әсер етеді және оны өзгертеді. Қауіпті және адам денсаулығы. Кез-келген өндіріс дерлік сол жерде жұмыс істейтін қызметкерлердің экологиясы мен өмірлік көрсеткіштеріне әсер етеді.
Кәсіпорындарда жағымсыз факторларды азайту үшін олар міндетті түрде өндірістік бақылауды енгізеді. Оның негізгі міндеті - тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді тұлғаға қауіпсіздікті және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз ету, санитарлық-эпидемиологиялық реттеудің мемлекеттік жүйесінің (бұдан әрі - регламенттің құжаттары) құжаттарында белгіленген талаптардың орындалуын өз бетімен бақылауды ұйымдастыру және өткізу.
Өндірістік бақылау келесі объектілер бойынша зертханалық сынақтарды, сынақтарды қолдану арқылы жүзеге асырылады:
1) өндірістік және радиациялық гигиеналық объектілер (өндірістік объектілер);
2) тамақ өнiмдерiнiң өндiрiсi мен айналымы объектiлерi;
3) тұрмыстық кәріздер, тұрмыстық қалдықтарды жинау және сақтау үшін тұрмыстық қалдықтарды жинау және сақтауға арналған коммуналдық гигиеналық нысандар (сумен жабдықтау құрылғылары, канализациялық тазарту құрылыстары (бұдан әрі - ҚТҚ), рекреациялық аймақтар, қоғамдық ғимараттар мен ғимараттар, қоғамдық қызмет көрсету орындары (жүзу бассейні, су паркі, қоғамдық бассейндер, сұлулық салондары бар ванналар мен сауналар);
4) фармацевтикалық және (немесе) медициналық қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары, санаторийлер, медициналық ұйымдар, медициналық және профилактикалық, стоматологиялық, клиникалар, кеңселер және басқа ғимараттар мен құрылыстар;
5) дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдары және (немесе) дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау қызметтерін көрсету жөніндегі объектілер;
6) балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу және тәрбиелеу объектілері, мектепке дейінгі тәрбиелеу және балаларды, интернат мекемелерін, рекреациялық объектілерді оқыту;
7) химиялық заттарды, агрохимикаттарды және пестицидтерді сақтау және пайдалану жөніндегі объектілер;
8) жолаушыларды тасымалдау құралдары (теміржол, әуе). Өндірістік бақылау мыналарды қамтиды:

Өндірістік бақылау мыналарды қамтиды:
1)өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу;
2) зертханалық зерттеулер мен өлшемдердi ұйғарым құжаттарында белгiленген жағдайларда жүзеге асыру (ұйымдастыру);

3) медициналық тексерулердің уақтылы және толықтығын, гигиеналық дайындықты, сондай-ақ жеке медициналық кітапшаларды есепке алуды бақылау;
4)өнімдердің қауіпсіздігі мен сәйкестігін растайтын құжаттардың, сондай-ақ құжаттардың, сондай-ақ рұқсаттардың болуын бақылау;
5)қауіп-қатер факторларын бағалау, сәйкестендірілген қауіп-қатерлерді талдау, қауіпсіздік техникасының критерийлері және (немесе) өндірістің зиянсыздығы және қоршаған ортаның факторлары, процестердің, жұмыстардың, қызметтердің қауіпсіздігіне мониторинг жүргізу әдістерін анықтау және қауіпті басқаруды қамтамасыз ету үшін маңызды бақылау нүктелерін анықтау;
6)өндiрiстiк бақылауды жүзеге асыруға байланысты құжаттаманы есепке алу және есепке алу. Құжаттарды сақтау мерзімі - кем дегенде үш жыл;
7)халықты, жергілікті атқарушы органдарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметі органдарын төтенше жағдайларды, өндіріс орындарын тоқтатуды, технологиялық процестерді бұзуды, жұқпалы және паразитарлық, кәсіби аурулар туралы жаппай жұқтыру жағдайларын (3 немесе одан көп) хабардар ету схемасын әзірлеу халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығына қауіп төндіретін уланулар;
8)өндiрiстiк бақылау бағдарламасында көзделген iс-шаралардың орындалуын бақылау, технологиялық процесстер кезiнде гигиеналық талаптарды сақтау, микробиологиялық, химиялық, токсикологиялық, вирусологиялық, радиологиялық, биологиялық қауiптi және қосындыларды жою мен азайтудың уақтылылығы. Бақылау барысында анықталған бұзушылықтарды жоюға бағытталған іс-шараларды және іс-шараларды жүзеге асыру жүргізіледі.
Өндірісті бақылау бағдарламасы мекемеде болған қауіптерді ескере отырып әзірленеді (тәуекел факторлары).
Азық-түлік тізбегінде азық-түлік қауіпсіздігіне әсер ететін және «Халықаралық техникалық нормалар мен ережелер» Кодекс Алиментариус комиссия құжатында белгіленген критерийлерге сәйкес келетін қауіп-қатерлерді жүйелі түрде сәйкестендіру, бағалау және басқару негізінде ХАССП жүйесін іске асырған тамақ өндірісінің объектілерінде.
Нормативтік база:
Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі; Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар «Санитарлық ережелерді бекіту туралы» бұйрығы.

«Тереңкөл ауданының қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасы» РММ